Đà Nẵng lấy tiền đâu để chuộc sân Chi Lăng?Kinh doanh

 “Đà Nẵng sẽ kiến nghị với Thủ tướng và thương lượng với các đơn vị với quyết tâm lấy lại sân vận động Chi Lăng. Đây là ý chí và nguyện vọng của người dân”, ông Dũng khẳng định.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply