Đã giao 360.117 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 2019Kinh doanh

Đã giao 360.117 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 2019Theo Báo cáo số 3163/BC-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đổi mới phương thức lập, giao và theo dõi kế hoạch đầu tư công theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước giúp việc giao kế hoạch được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm tiến độ, đồng thời tạo sự công khai, minh bạch của hoạt động đầu tư công.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply