Đã đến lúc thả nổi giá xăng dầu?Kinh doanh

Trong khi chưa thể thả nổi hoàn toàn vẫn có những cách đưa giá xăng dầu tiệm cận thị trường như bỏ Quỹ Bình ổn giá, dừng áp đặt lợi nhuận định mức.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply