Đã có 7.134 doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hoàn thuế điện tửKinh doanh

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay đã có 7.134 doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hoàn thuế điện tử, đạt gần 94% tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply