Cựu Chủ tịch Xây lắp Sông Đà (SDD) vừa bán sạch hơn 3 triệu cổ phần Công tyKinh doanh

Cựu Chủ tịch Xây lắp Sông Đà (SDD) vừa bán sạch hơn 3 triệu cổ phần Công tyTrong cùng 1 ngày, khi Cựu Chủ tịch thoái sạch hơn 3 triệu cổ phiếu thì Tân Chủ tịch lại mua vào 3 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ vốn sở hữu lên 23,54% và trở thành cổ đông lớn nhất của Xây lắp Sông Đà ở thời điểm hiện tại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply