Cựu chủ tịch thao túng chứng khoán lĩnh án chung thânKinh doanh

Bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ doanh nghiệp để nâng khống vốn, Tiệp và 14 bị cáo đã thao túng giá chứng khoán, lừa hơn 1.000 nhà đầu tư gây thiệt hại 56 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply