Cuối cùng, ngân hàng Nhật cũng dần bỏ đi công nghệ từ thế kỷ 19Kinh doanh

Hanko, con dấu cá nhân cần cho mọi giao dịch ở Nhật, thậm chí cả những giao dịch đơn giản nhất từ thế kỷ 19, đang dần được một số tổ chức tài chính lớn nhất loại bỏ dần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply