Cuối cùng đã có người kiềm chế được quyền lực của Mark ZuckerbergKinh doanh

Hội đồng Giám sát Độc lập sẽ xem xét cân nhắc những quyết định có liên quan đến chính sách của Facebook theo cách độc lập và có quyền phản bác ý kiến của CEO Mark Zuckerberg.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply