Cuộc đối thoại ba phút thổi bay hàng trăm tỷ USD vốn hóa AppleKinh doanh

Lumentum đã sơ lược thiệt hại của mình khi khách hàng chủ chốt, Apple, thay đổi. Có lẽ công ty vẫn chưa nắm rõ luật chơi của những nhà cung cấp.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply