Cuộc chiến của Qualcomm và Apple sẽ kết thúc vào năm 2019?Kinh doanh

Cuộc chiến của Qualcomm và Apple sẽ kết thúc vào năm 2019?Lãnh đạo Qualcomm cho biết họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Apple trong tương lai.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply