Cùng đón dòng vốn FDI giữa chiến tranh thương mại, Thái Lan khác gì so với Việt Nam?Kinh doanh

Cùng đón dòng vốn FDI giữa chiến tranh thương mại, Thái Lan khác gì so với Việt Nam?Theo ông Pisit Puapan, lãnh đạo Cục Chính sách kinh tế vĩ mô Thái Lan: sự gia tăng của FDI ở Thái Lan đến vào thời điểm nhu cầu xuất khẩu suy yếu, điều này đang đè nặng lên nền kinh tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply