Cục Thuế TP.HCM “bế tắc” trong thu thuế UberKinh doanh

Cục Thuế TP.HCM xin Tổng cục Thuế hỗ trợ việc quản lý thu thuế Uber bởi hiện không thể thực hiện thu thuế được khi Uber đã rời khỏi Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply