Cục phó Cục Quản lý nhà: “Bất động sản du lịch sẽ ngày càng phát triển”Kinh doanh

Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, Cục phó Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng, theo kế hoạch, đến 2020 nước ta sẽ thu hút khoảng 58 triệu lượt khách du lịch, 2030 đến 80, 90 triệu lượt, điều đó chứng tỏ cơ hội cho bất động sản du lịch đang rất lớn. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply