Cử tri hỏi bao nhiêu đại biểu dân cử có công ty “sân sau”, chống lưng cho doanh nghiệp?Kinh doanh

Ban Công tác đại biểu cho biết, vấn đề cử tri nêu về việc cán bộ, thậm chí cả đại biểu dân cử làm “sân sau” cho doanh nghiệp là vấn đề đáng quan tâm trong xã hội hiện nay. Do vậy, trong những năm qua, Đảng luôn nhất quán chủ trương tăng cường, chỉnh đốn Đảng và coi trọng đổi mới công tác cán bộ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply