Coteccons đã chi hơn 430 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹKinh doanh

Coteccons chỉ mua được 2,72 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trên tổng số 3,8 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó do lệnh mua không khớp được như mong muốn. Giá mua vào bình quân 159.154 đồng/cổ phiếu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply