Công ty thủy lợi chống hạn trên giấy, tham ô gần 5 tỷKinh doanh

Giám đốc công ty thủy lợi chỉ đạo cấp dưới lập khống 24 bộ hồ sơ chống hạn, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng để chia nhau.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply