Công ty Rạng Đông khẳng định không dùng vật liệu ảnh hưởng tới sức khoẻ con ngườiKinh doanh

Lãnh đạo Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khẳng định khí thải từ vụ hỏa hoạn không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và người dân sống xung quanh.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply