Công ty Phú Long và Tập đoàn Posco E&C ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diệnKinh doanh

Ngày 03/12/2018, tại TP.HCM Công ty Phú Long và Tập đoàn Posco E&C đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước tiến mới, quan trọng trong tiến trình hợp tác lâu dài của hai bên. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply