Công ty mẹ SSI đạt 316 tỷ đồng LNTT trong quý 3, nắm giữ hơn 13.600 tỷ đồng tiền gửiKinh doanh

Công ty mẹ SSI đạt 316 tỷ đồng LNTT trong quý 3, nắm giữ hơn 13.600 tỷ đồng tiền gửiSSI ước tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm là 2.366,6 tỷ đồng – đạt 63% kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 838 tỷ đồng – đạt hơn 49% kế hoạch về lợi nhuận.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply