Công ty Đặng Lê xin phân kỳ đầu tư xây dựng KDL cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray NurKinh doanh

Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê đang xin tỉnh Đắk Lắk được điều chỉnh nội dung tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur với giai đoạn 1 từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2020 hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác vận hành điểm du lịch thác Dray Nur.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply