Công ty cổ phần CMC (CVT) đặt mục tiêu lãi 220 tỷ đồng năm 2019Kinh doanh

Công ty cổ phần CMC (CVT) đặt mục tiêu lãi 220 tỷ đồng năm 2019Năm 2018 Công ty CMC báo lãi sau thuế 162 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply