Công nghệ tuần qua: Google ngừng hỗ trợ cho HuaweiKinh doanh

Tại Trung Quốc, những dịch vụ như Google Maps, Gmail đều đã có nhà cung cấp dịch vụ trong nước thay thế. Nhưng hệ điều hành và những hỗ trợ công nghệ từ Google không phải là thứ Huawei muốn thay là được.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply