Công nghệ 24h: Facebook từng định bán dữ liệu người dùngKinh doanh

Các tài liệu nội bộ của Facebook đã chỉ ra rằng công ty từng xem xét việc bán quyền truy cập vào dữ liệu người dùng cho các nhà phát triển bên thứ ba vào khoảng năm 2012-2014.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply