Con người có thể sống tới năm bao nhiêu tuổi, nếu không mắc bất kể một loại bệnh tật nào?Kinh doanh

Con người có thể sống tới năm bao nhiêu tuổi, nếu không mắc bất kể một loại bệnh tật nào?Nếu mô phỏng này trở thành thực tế, một người sinh ra từ thời kỳ đồ đá có khi vẫn sống tới thế kỷ 21.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply