Con Cưng nói gì về việc rút treo thưởng 1 tỷ đồng?Kinh doanh

Con Cưng thừa nhận việc treo giải thưởng 1 tỷ đồng trong bối cảnh nêu đoàn kiểm tra đến làm việc là không phù hợp nên đã rút thưởng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply