Còn 2/3 số người tham gia Thiên Ngọc Minh Uy chưa được thanh lý hợp đồngKinh doanh

Đến ngày 26/4, còn tới hơn 17.000 người (chiếm khoảng 2/3) chưa được thanh lý hợp đồng với đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply