Có tiền tiết kiệm thì đi vay ngân hàng làm gì?Kinh doanh

Có tiền tiết kiệm thì đi vay ngân hàng làm gì?Đại diện một công ty cho rằng ngân hàng yêu cầu có sổ tiết kiệm ngân hàng thì thế chấp bằng chính tài khoản tiết kiệm đó, nhưng nếu DN có tiền tiết kiệm ngân hàng thì đã không phải đi vay.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply