Có thời điểm lãi suất TPCP kỳ hạn 5 năm của Việt Nam ngang với mức lãi suất của trái phiếu chính phủ MỹKinh doanh

Có thời điểm lãi suất TPCP kỳ hạn 5 năm của Việt Nam ngang với mức lãi suất của trái phiếu chính phủ MỹLần đầu Chính phủ đã phát hành được trái phiếu kỳ hạn lên tới 30 năm trong khi trước đây 5 năm còn khó. Lãi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam ngày càng thấp cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào kinh tế vĩ mô.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply