Có thể tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhânKinh doanh

Có thể tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhânTổng cục Thuế đang nghiên cứu để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply