Cổ phiếu về đáy, Thanh Lễ (TLP) bất ngờ báo lỗ quý 2Kinh doanh

Cổ phiếu về đáy, Thanh Lễ (TLP) bất ngờ báo lỗ quý 2Kết thúc nửa đầu năm TLP mới hoàn thành được lần lượt 41% và 37% mục tiêu doanh thu và LNTT mà trước đó đã đặt ra.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply