Cổ phiếu Thủy sản Hùng Vương bị duy trì diện kiểm soát đặc biệtKinh doanh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới thông báo về việc tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply