Cổ phiếu tăng hơn 3 lần từ đầu năm, Công trình Viettel (CTR) chuẩn bị trả cổ tức 27,1%Kinh doanh

Ngoài cổ tức bằng tiền với 10%, CTR cũng sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 17,1%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của CTR sẽ được nâng lên mức 607 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply