Cổ phiếu tăng gấp đôi, nhà đầu tư NTC còn bất ngờ được trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 100%Kinh doanh

Cổ phiếu tăng gấp đôi, nhà đầu tư NTC còn bất ngờ được trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 100%Năm 2018 cổ đông KCN Nam Tân Uyên nhận cổ tức tổng tỷ lệ 200%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply