Cổ phiếu tăng gấp 3 lần sau 6 tháng, BAX báo lãi bán niên gấp gần 6 lần cùng kỳKinh doanh

Tính riêng trong quý II, doanh thu của BAX đã tăng 2,9 lần so với cùng kỳ lên mức 47 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng cao gấp 3,7 lần quý II/2018 đạt 20,7 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply