Cổ phiếu tăng 60% trong 3 tháng, Vicostone ấn định ngày chia thưởng cổ phiếu quỹ cho cổ đôngKinh doanh

Giá trị ghi nhận trên báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 của 3,2 triệu cổ phiếu quỹ này vào khoảng hơn 240 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply