Cổ phiếu MWG, VEA tăng “phi mã”, Pyn Elite Fund chiến thắng thị trường trong tháng 6Kinh doanh

Cổ phiếu MWG, VEA tăng “phi mã”, Pyn Elite Fund chiến thắng thị trường trong tháng 6Mặc dù tăng trưởng tốt trong tháng 6, nhưng tính chung nửa đầu năm 2019, performance Pyn Elite Fund chỉ ở mức 0,5%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply