Cổ phiếu Kraft Heinz, “cơn ác mộng” của nhà đầu tư huyền thoại Warren BuffettKinh doanh

Chiến lược mua và nắm giữ cổ phiếu (buy-and-hold) của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett không phải lúc nào cũng đúng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply