Cổ phiếu HPG hồi nhẹ từ đáy, một cổ đông cá nhân “tranh thủ” thoái bớt vốnKinh doanh

Tạm tính theo thị giá hiện tại của cổ phiếu HPG, ông Nguyễn Ngọc Quang có thể thu về gần 34 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply