Cổ phiếu giảm 30% so với đầu năm, Coteccons muốn mua 3,8 triệu cổ phiếu quỹKinh doanh

Giá trị giao dịch ước tính khoảng 532 – 684 tỷ đồng. Trước giao dịch, Coteccons sở hữu 158.287 cổ phiếu quỹ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply