Cổ phiếu Facebook dẫn dắt đà tăng của nhóm công nghệ, phố Wall chờ đợi cuộc họp của FedKinh doanh

Cổ phiếu Facebook dẫn dắt đà tăng của nhóm công nghệ, phố Wall chờ đợi cuộc họp của FedFed sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách quan trọng kéo dài 2 ngày từ hôm nay.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply