Cổ phiếu “bốc hơi” gần 30% từ đỉnh, Vĩnh Hoàn (VHC) muốn mua 2 triệu cổ phiếu quỹ nhằm đỡ giáKinh doanh

Tạm tính tại thị giá cổ phiếu VHC hiện nay, Vĩnh Hoàn phải chi gần 160 tỷ đồng nếu muốn mua đủ số cổ phiếu quỹ trên.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply