Cổ phần hoá doanh nghiệp Việt: Nhật muốn mức giá “mềm” hơnKinh doanh

“Bên bán là chính phủ Việt Nam mong muốn bán cổ phần với giá cao, nhưng nếu các nhà đầu tư nước ngoài xét thấy giá bán đưa ra không phải là mức giá hợp lý thì sẽ rất khó có nhu cầu mua”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply