Có nên cho phép ngân hàng được tự thu giữ tài sản bảo đảm?Kinh doanh

Có nên cho phép ngân hàng được tự thu giữ tài sản bảo đảm?Đây là vấn đề được đặt tại tọa đàm tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm (GDBĐ) và định hướng hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới do Bộ Tư pháp tổ chức.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply