Có hay không việc số liệu GDP Trung Quốc bị thổi phồng quá đáng trong thập kỷ qua?Kinh doanh

Nhiều năm nay, số liệu GDP Trung Quốc đã bị chỉ trích về việc nói quá hoặc nói thấp hơn tốc độ tăng trưởng thực tế, hoặc không nói cụ thể về những biến động thật trong hoạt động kinh tế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply