Cổ đông SHS đòi “cổ tức 2018 chỉ trả cho cổ đông 2018”, vì sao điều này không thực hiện đượcKinh doanh

Cổ đông SHS đòi “cổ tức 2018 chỉ trả cho cổ đông 2018”, vì sao điều này không thực hiện đượcTại khoản 5 điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 quy định, mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply