Cổ đông lớn thu về hơn 300 tỷ đồng sau khi thoái sạch vốn tại GTNfoodsKinh doanh

Sau giao dịch, GTNfoods hiện còn 3 cổ đông lớn gồm Vinamilk, Invest Tây Đại Dương và cá nhân ông Nghiêm Văn Tùng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply