Cổ đông HDBank nhận 1.275 tỷ đồng cổ tứcKinh doanh

Sau đợt nhận cổ tức bằng tiền mặt 13% lần này, HDBank sẽ thực hiện tiếp chia 22% cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2018 theo kế hoạch cổ tức 35% mà ĐHCĐ đã thông qua. Cũng trong tuần này, cổ phiếu HDB đã đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply