Chuyển tiền liên ngân hàng dùng công nghệ blockchain đã thử nghiệm thành công ở Việt NamKinh doanh

Mặc dù việc chuyển tiền này chỉ là thử nghiệm nhưng mọi nghiệp vụ chính trong quá trình xử lý giao dịch đã có thể thực hiện được.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply