Chuyện phân lô: Một giấy ôm choàng 5 căn nhà!Kinh doanh

Căn nguyên của câu chuyện này là từ một bản quyết định trong đó quy định rõ về diện tích tách thửa đầu tiên được ban hành tại TP.HCM: Quyết định 19 ban hành ngày 25.2.2009.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply