Chuyện không tưởng về "Tây Lương Nữ Quốc" đời thực: Phụ nữ nắm toàn quyền, đàn ông chỉ có giá trị "hiến tinh trùng", muốn được nuôi con thì đem lễ vật đến hỏiKinh doanh

Đó là vùng đất mà phụ nữ thực sự được làm chủ, hôn nhân không tồn tại và mọi thứ liên quan đến con cái đều theo huyết thống của người mẹ. Một xã hội theo chế độ mẫu hệ đúng nghĩa!
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply